PIĘKNO WALTORNI: Takich zróżnicowań dynamicznych i barwowych nie słyszeliśmy dotąd na krakowskiej estradzie
2013-10-20 18:59:39

IdÄ…c na sobotni koncert do Filharmonii Krakowskiej zastanawiaÅ‚am siÄ™ z czym kojarzy mi siÄ™ waltornia. Z pewnoÅ›ciÄ… z wszelkiego typu motywami fanfarowymi i sygnalizacyjnymi, bo przecież takie byÅ‚o poczÄ…tkowo przeznaczenie tego instrumentu. Mam też w uszach np. choraÅ‚owe pochody akordowe w symfoniach Brucknera grane przez kilka waltorni, a oczekiwane w przypadku koncertów "na żywo" z obawÄ… czy też uda siÄ™ instrumentalistom zagrać je bez uchybieÅ„. Co tu zresztÄ… mówić o Brucknerze, wystarczy przecież dwunastodźwiÄ™kowe solo w III części Koncertu fortepianowego f-moll Chopina, by zarówno sÅ‚uchacze jak i waltornista mieli podwyższone ciÅ›nienie. Bo waltornia ma piÄ™kne brzmienie lecz kapryÅ›ny charakter. Trzeba być mistrzem, by sobie jÄ… podporzÄ…dkować. PamiÄ™tam jak przed laty podziwiaÅ‚am artystÄ™ (chyba ze Szwajcarii) grajÄ…cego na rogu naturalnym koncert Mozarta. Tym razem miaÅ‚am sÅ‚uchać Jacka Muzyka, krakowianina który koncertuje niemal na caÅ‚ym Å›wiecie jako solista i kameralista. Z orkiestrÄ… Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcjÄ… Marka Pijarowskiego miaÅ‚ zagrać Koncert na róg i orkiestrÄ™ "Winterreise" Krzysztofa Pendereckiego.
Napisany w 2008 roku utwor jest tyleż wirtuozowski co niemal kameralnie intymny. W jednÄ… caÅ‚ość Å‚aczÄ… siÄ™ w nim epizody zróżnicowane w tempie i charakterze. Muzyczna narracja w ten sposób zaprojektowana jest zmienna, ciekawa, nasycona romantycznÄ… emocjÄ…. Prowadzi od tajemniczego, jakby zawoalowanego poczÄ…tku do efektownego finaÅ‚u. Wykonawca partii solowej musi być nie lada mistrzem by sprostać stawianemu przez kompozytora zadaniu. Jacek Muzyk okazaÅ‚ siÄ™ wybornym interpretatorem Koncertu na róg. Nie przypuszczaÅ‚am że waltornia dysponuje takÄ… paletÄ… barw. Również mistrzowski okazaÅ‚ siÄ™ Marek Pijarowski czuwajÄ…cy nad orkiestrÄ… partnerujÄ…cÄ… soliÅ›cie. ByÅ‚o to rzeczywiÅ›cie partnerstwo, instrument solowy i orkiestra bardzo dobrze ze sobÄ… wspólpracowali, stanowili jedno. Ta interpretacja, nagrodzona gorÄ…cÄ… owacjÄ…, byÅ‚a prawdziwÄ… kreacjÄ… artystycznÄ…, piÄ™knym prezentem zÅ‚ożonym przez muzyków kompozytorowi na jego 80. urodziny. A jeÅ›li ktoÅ› po wysÅ‚uchaniu Koncertu na róg Pendereckiego miaÅ‚ jeszcze jakiekolwiek wÄ…tpliwoÅ›ci czy Jacek Muzyk to wysoka pozycja w rankingu Å›wiatowych waltornistów, to wyzbyÅ‚ siÄ™ ich po wysÅ‚uchaniu bisu. Solowy fragment z Des canyons aux étoiles Messiaena w jego wykonaniu po prostu pozostawiÅ‚ sÅ‚uchaczy w zadziwieniu. Takich zróżnicowaÅ„ dynamicznych i barwowych na waltorni nie sÅ‚yszliÅ›my dotÄ…d na krakowskiej estradzie.
Koncert na róg Krzysztofa Pendereckiego poprzedzony zostaÅ‚ LeonorÄ… III Beethovena, której wykonanie niestety nie zachwyciÅ‚o. Wydawalo siÄ™, że w uwerturze nie ma porozumienia pomiÄ™dzy dyrygentem i orkiestrÄ… ani co do temp ani co do charakteru utworu. Być może zadziaÅ‚aÅ‚y tu nerwy, bo w Koncercie byÅ‚o już wszystko jak należy, a interpretacja zagranej po przerwie Symfonia e-moll "Z Nowego Åšwiata" Dworzaka mogÅ‚a zadowolić najbardziej wybrednych.

Anna Woźniakowska


Więcej:
TEATR NAMIĘTNOŚCI I UCZUCIA; najważniejszą cechą była staranność 2017-11-01 19:34:41
MŁODA ORKIESTRA; wiele pięknego, wrażliwego muzykowania2017-10-30 11:08:36
TRADYCYJNIE REQUIEM; szkoda że tak rzadko słuchamy Haydna2017-10-29 09:59:56
RECITAL NEHRINGA; artysta pięknie dojrzał 2017-10-22 08:46:21
PŁAWNER, GLASS I SCHUBERT; ładny muzyczny wieczór2017-10-07 19:08:18
KRÓL LEAR ZNANIECKIEGO; ciekawe doświadczenie2017-10-06 07:45:34
SZYMANOWSKI; warto było zaufać2017-10-01 07:34:55
SYMFONIA "ZMARTWYCHWSTANIE"; w sumie to była dobra inauguracja 2017-09-23 12:51:56
INAUGURACJA W OPERZE; największą radość sprawili mi studenci 2017-09-18 09:04:10
FINAŁ FESTIWALU; kilka wydarzeń artystycznych2017-09-01 07:52:03