Imponujący finał XXXV Dni Muzyki
2012-07-27 19:01:20

POLSKA MUZA PATRONUJE

Zapowiedziane na 17 lipca spotkanie w BiaÅ‚ej Izbie ZwiÄ…zku Podhalan  Å›ciÄ…gnęło - jak zwykle - sporo ludzi, ciekawych wypowiedzi goÅ›ci Towarzystwa. Jak można byÅ‚o siÄ™ spodziewać, redaktor Polskiego Radia - Adam Rozlach, wywiÄ…zaÅ‚ siÄ™ z  zadania, by przedstawić relacje Karola Szymanowskiego z mediami, znakomicie. Wniosek: Szymanowski byÅ‚ postaciÄ… medialnÄ…! ÅšwiadczÄ… o tym liczne relacje prasowe i udziaÅ‚ w audycjach radiowych. Gdyby wtedy istniaÅ‚a telewizja, pewnie i w niej niejednokrotnie znalazÅ‚yby siÄ™ wypowiedzi kompozytora, znakomitego przecież mówcy, erudyty – czÅ‚owieka wrażliwego na problemy spoÅ‚eczne i kulturalne. A potem byÅ‚a seria Å›wietnych wystÄ™pów mÅ‚odych, w przeważajÄ…cej liczbie wykonawców w Galerii Ryszarda Orskiego.

18 lipca zaprezentowali siÄ™ cymbalista - Mykhaylo Zakhariya z Uhrainy ze swojÄ… małżonkÄ… – pianistkÄ… DanÄ… ze SÅ‚owacji. WystÄ™p ten spotkaÅ‚ siÄ™ z dużym zainteresowaniem, zważywszy na instrument, sÅ‚uchaczom bardziej znany z Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, niż z sali koncertowej. Wirtuoz z Ukrainy potwierdziÅ‚ famÄ™ o swych nadzwyczajnych umiejÄ™tnoÅ›ciach. Szczególne wrażenie wywarÅ‚y na sÅ‚uchaczach wykonane wedÅ‚ug oryginalnego zapisu, Chaconne z Partity d-moll BWV 1004 J. S. Bacha  i zamykajÄ…ce wieczór wykonane wspólnie z pianistkÄ…, popisowe Wariacje na temat rumuÅ„skiej pieÅ›ni ludowej jego autorstwa. Nie obyÅ‚o siÄ™ bez naddatku!

Dni MuzykiRecital wokalny Ewy WÄ…sik – laureatki Wyróżnienia i Nagrody Specjalnej Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego na III MiÄ™dzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura - potwierdziÅ‚ jej wysokie umiejÄ™tnoÅ›ci i talent muzyczny. Po piÄ™knym zaprezentowaniu oÅ›miu z 12 PieÅ›ni kurpiowskich op. 58 Karola Szymanowskiego i cyklu stanowczo niedocenianego u nas - Josquina Turiny Poema en forma de canciones op. 19, w wykonaniu, których doskonale partnerowaÅ‚ jej Zbigniew Raubo, przypomniaÅ‚a swoim fanom 4 arie z repertuaru swojego wystÄ™pu konkursowego: Mesicku na nebi z opery RusaÅ‚ka A. DvoÅ™áka, Ecco mi inlieta vesto…Oh, quanta volta z opery Montecchi e Capuletti V. Beliniego, ariÄ™ MaÅ‚gorzaty z klejnotami z opery Faust Ch. Gounoda i pieśń Roksany z opery Król Roger K. Szymanowskiego. Obszerny, Å›wietnie wykonany program!

NadszedÅ‚ moment pożegnania siÄ™ z goÅ›cinnÄ… GaleriÄ… Orskiego. Ostatni wieczór staÅ‚ pod znakiem „konfrontacji” doÅ›wiadczenia i burzliwej mÅ‚odoÅ›ci. Mistrz i uczeÅ„ – taki nosiÅ‚ tytuÅ‚. BronisÅ‚awa Kawalla, profesor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina wystÄ…piÅ‚a ze swoim studentem, Andrzejem KaraÅ‚owem. ImponujÄ…cy program: Fantazja chromatyczna i fuga d-moll BWV 903 J.S. Bacha, Andante spianato i Wielki Polonez Es-.dur op. 22  F. Chopina oraz pierwszy utwór z cyklu Maski op. 34 K. Szymanowskiego, daÅ‚y pani profesor możliwość ukazania caÅ‚ego arsenaÅ‚u Å›rodków techniki pianistycznej i kunsztu interpretacji tak różnej stylistycznie muzyki, a jej uczeÅ„, kontynuujÄ…c prezentacjÄ™ Masek, pozostaÅ‚ przy Szymanowskim, wykonujÄ…c doskonale jego wczesne 4 Etiudy op. 4. ZachÄ™cony aplauzem dodaÅ‚ na bis I część Sonaty fortepianowej op. 2.

ZwieÅ„czeniem tegorocznych Dni Muzyki upamiÄ™tniajÄ…cych 130. rocznicÄ™ urodzin Karola Szymanowskiego byÅ‚ koncert symfoniczny Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w KoÅ›ciele pw. Åšw. Krzyża, któremu patronowaÅ‚y Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa MaÅ‚opolskiego. OrkiestrÄ… dyrygowaÅ‚ Massimiliano Caldi, solistÄ… wieczoru byÅ‚ skrzypek - Łukasz BÅ‚aszczyk. Przy szczelnie wypeÅ‚nionym audytorium, w piÄ™knym, posiadajÄ…cym bardzo dobrÄ… akustykÄ™ KoÅ›ciele, zabrzmiaÅ‚y maÅ‚o znane dzieÅ‚a  Józefa M.K. Poniatowskiego – Uwertura do opery Pierre de Medici i Franciszka Lessela – Finale Molto Presto oraz powstaÅ‚y w Zakopanem, w latach 1932-33, tchnÄ…cy klimatem podhalaÅ„skim, II Koncert skrzypcowy op. 61 Karola Szymanowskiego, a w drugiej części wspaniaÅ‚a III Symfonia F-dur op. 90 Johannesa Brahmsa.

Ten festiwal pozostanie na długo w pamięci słuchaczy!

Karol Rafał Bula


Więcej:
Kobieta zmienną jest, czyli Sinfonietta Cracovia wraz z Soyoung Yoon i Amelią Maszońską2017-07-29 09:04:28relacja z finałowego koncertu Sinfonietta Festival
Polska odsłona Jerozolimy – koncert Veretski Pass na 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie2017-07-05 19:46:26 Fuzję wieloetnicznego repertuaru ludowego wykonywanego w południowo-wschodniej Europie przed II wojną światową zaprezentował zespół Veretski Pass. W programie koncertu pojawiły się mazurki, krakowiaki
B(b)liski czy D(d)aleki Wschód? - Dudu Tassa & The Kuwaitis, Shye Ben Tzur & The Rajasthan Express, Neta Elkayam na 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie2017-07-04 08:51:25Koncerty odsłoniły nieco egzotyczne dla polskiego słuchacza oblicze Jerozolimy
Żydowski jazz z Lower East Side - Paul Shapiro na 27. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie2017-07-02 14:26:09Środowy koncert Paula Shapiro z zespołem był doskonałą okazją do odprężenia w towarzystwie doświadczonych jazzmanów. Przeniósł słuchaczy w świat nowojorskich klubów jazzowych
Nowa Jerozolima – koncert kantorów podczas 27. FKŻ2017-06-29 09:42:49Tegoroczny koncert kantorów był dość szczególny na tle analogicznych wydarzeń z poprzednich edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Chyba stosunkowo najmniej było w nim
„All is Film Music” -- Urodzinowa Gala 10. FMF w TAURON Arenie Kraków!2017-05-23 19:17:19„To ogromny zaszczyt móc przyjąć nagrodę wielkiego Wojciecha Kilara, jego muzyka jest inspiracją dla wszystkich, to prawdziwe K2!” – powiedział Howard Shore podczas wczorajszej Gali Jubileuszowej FMF „All is Film Music”
10. FMF: od „Cinematic Piano” do „Dance2Cinema”2017-05-23 19:11:52Jean-Michel Bernard w improwizacji filmowej i Giorgio Moroder w plenerowym dance party w Krakowie
10 FMF: „Niekończąca się opowieść”2017-05-23 18:35:01Światowa premiera filmu z oryginalną muzyką Klausa Doldingera na żywo
Ada Sari i wszystko jasne!2017-05-22 07:39:10Koncertem laureatów zakończył się w sobotę wieczorem XVII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu. Przed publicznością wystąpili zdobywcy najwyższych nagród.
FMF rozpoczęty! Muzyka Abla Korzeniowskiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków2017-05-19 06:41:34Koncert monograficzny z muzyką filmową polskiego kompozytora zainaugurował jubileuszową, dziesiątą edycję Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.